.::: Keresés :::.

 

#16Jerikói lonc [Honeysuckle, Geißblatt, Lonicera caprifolium L.]
Csoport:Jelen történései iránti érdektelenség
Készítés:Forralás
Virágzás:Május-június
A múlt virága - A múltból ... A jelenbe
Vágyakozik az elmúlt dolgok után, sajnálkozva mereng a múlton, nem a jelenben él.
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Azoknak, akik a múltban, régen elvesztett barátok, boldog pillanatok emlékeiben élnek, vagy be nem teljesült ábrándokat kergetnek, s nem hiszik el hogy lehetnek még olyan boldogok, mint amilyenek a régi szép időkben voltak."  
#17Gyertyán [Hornbeam, Hainbuche, Carpinus betulus L.]
Csoport:Bizonytalanság
Készítés:Forralás
Virágzás:Április-május
A tetterő virága - A lelki ernyedtségtől ... A szellemi frissességig
Szellemi fáradság, átmeneti vagy hosszan tartó lelki erőtlenség.
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Azoknak, akik úgy érzik, nincs elegendő fizikai vagy szellemi erejük és kitartásuk ahhoz, hogy cipeljék a vállukra nehezedő terheket. A mindennapi élet gondjai túlzottnak, megoldhatatlannak tűnnek számukra, jóllehet feladataikat általában sikeresen teljesítik. Azoknak, akik úgy érzik, hogy problémáik könnyebb megoldásához, testi vagy lelki megerősítésre van szükségük. "  
#18Nebáncsvirág [Impatiens, Drüsentragendes Springkraut, Impatiens glandulifera Royle]
Csoport:Magányosság
Készítés:Napoztatás
Virágzás:Július-szeptember

Az idő és türelem virága - A türelmetlenségtől ... A türelemig
Türelmetlen, ingerlékeny, eltúlzott reakciók.

Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Azoknak, akik gondolkodásukban és tetteikben gyorsak, s úgy vélik, hogy mindent tétovázás és halogatás nélkül kell megtenniük. Ha betegek azonnal meg akarnak gyógyulni. Képtelenek türelmet tanusítani a lassú emberekkel szemben, mivel a lassúságot helytelennek és időpocsékolásnak tartják. Az ilyen embereket megpróbálják gyorsabb haladásra serkenteni. Jobban szeretnek magukban dolgozhatni és gondolkodni, mivel így munkájukat saját tempójukban végezhetik. "  

#19Vörösfenyő [Larch, Lärche, Larix decidua mILL.]
Csoport:Kétségbeesés
Készítés:Forralás
Virágzás:Március-április
Az önbizalom virága - Az önkorlátozástól ... A kibontakozásig
Önbizalomhiány következtében fél a kudarctól. Kisebbrendűségi komplexus.
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Azoknak, akik nincsenek megelégedve önmagukkal, a környezetükben élőknél kisebb tehetségűnek érzik magukat. Úgy érzik sohasem lesznek sikeresek, ezért nem is próbálkoznak, nem tesznek igazi erőfeszítéseket a sikerért. "  
#20Bohócvirág [Mimulus, Gefleckte Gauklerblume, Mimulus guttatus DC.]
Csoport:Félelem
Készítés:Napoztatás
Virágzás:Július-augusztus
A bátorság virága - A világtól való félelemtől ... A világba vetett bizalomig
Félénkség, bátortalanság, megnevezhető sajátos félelem, "félelem a világtól"
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Akkor van szükség erre az eszenciára, ha az ember retteg a világ dolgaitól: fájdalomtól, balesetektől, sötétségtől, egyedülléttől, szerencsétlenségektől, a mindennapi élet eseményeitől. Az ilyen panaszoktól szenvedő emberek csendben és titokban viselik félelmeiket."
#21Vadrepce [Mustard, Wilder Senf, Sinapis arvensis L.]
Csoport:Jelen történései iránti érdektelenség
Készítés:Forralás
Virágzás:Június-július
A fény virága - A lelki fájdalomtól ... A lelkierőig
Mély melankolikus periódusok váltják egymást hirtelen minden látható ok nélkül.
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Azok számára, akik búskomorságra, vagy akár teljes kétségbeesésre hajlamosak. mintha egy hideg, sötét felhő árnyékolná be őket, s rejtené el szemük elől a fényt és az életörömöt. Állapotuk okát nem feltétlenül lehet megtalálni vagy megmagyarázni. Ebben a helyzetben a boldogság és elégedettség szinte lehetetlen. "  
#22Tölgy [Oak, Eiche, Quercus robur]
Csoport:Kétségbeesés
Készítés:Napoztatás
Virágzás:Április-május
A kitartás virága - A kötelességteljesítő harcostól ... A békés katonáig
Levert és kimerült harcos, aki mindenek dacára rendíthetetlen, és sohasem adja fel.
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Azok számára, akik minden erejüket latba vetve küzdenek betegségükkel vagy a mindennapi élet problémáival. Keményen harcolnak, mindent megpróbálnak még akkor is, ha ügyük teljesen kilátástalannak tűnik, tovább küzdenek. Elégedetlenek önmagukkal, ha a betegség meggátolja őket kötelezettségeik teljesítésében, vagy mások segítésében. Bátor emberek, akik a legnagyobb nehézségekkel is fáradtság nélkül szállnak szembe. "  
#23Olajfa [Olive, Olive, Olea europaea]
Csoport:Jelen történései iránti érdektelenség
Készítés:Napoztatás
Virágzás:Május-június
A megújhodás virága - A kimerüléstől ... Az erőforrásig
Teljesen kimerülten érzi magát, rendkívüli testi-lelki fáradság.
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Azoknak, akik testileg vagy szellemileg sokat szenvednek, s annyira kimerültek, hogy úgy érzik, nincs energiájuk a további erőfeszítésekre. Számukra a mindennapi élet örömtelen, kemény munka."  
#24Erdei fenyő [Pine, Kiefer, Pinus sylvestris l.]
Csoport:Kétségbeesés
Készítés:Forralás
Virágzás:Május
Az önelfogadás virága - Az önleértékeléstől ... Az önbecsülésig
Fokozott vagy alaptalan bűntudata van, szemrehányásokat tesz önmagának, bátortalan.
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Azok számára, akik folyton vádolják magukat. Ha sikeresek, akkor úgy érzik, hogy sokkal jobban megcsinálhatták volna, eredményeikkel és erőfeszítéseikkel soha nem elégedettek. Roppant szorgalmasak, de szörnyen szenvednek a maguknak bebeszélt hibáiktól. Néha mások hibáiért is magukra veszik a felelősséget."  
#25Vörösvirágú vadgesztenye [RedChestnut, Rote Kastanie, Aesculus x. carnea Hayne]
Csoport:Félelem
Készítés:Forralás
Virágzás:Május
Az önnálósodás virága - A szimbiózistól ... Az önállóságig
Túlzott féltés és aggodalom másokért, túl erős belső kötődés.
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Azok számára, akik rettenetesen féltenek másokat. Önmagukért gyakran már nem aggódnak, szeretteik miatt viszont sokat szenvednek, gyakran attól tartanok, hogy valamilyen szerencsétlenség történhet velük. "  
#26Molyhos napvirág [Rock Rose, Gelbes Sonnenröschen, Helianthemum nummularium Dun.]
Csoport:Félelem
Készítés:Napoztatás
Virágzás:Május-június
A kitörés virága - A pániktól ... A hősiességig
Pánik és rémület, rendkívül heves félelmi állapot.
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Gyógyír vészhelyzetekre. Olyan esetekben használatos, amikor látszólag minden remény elveszett. Baleseteknél, hirtelen betegségeknél, olyankor, amikor az ember megrémült, vagy nagyon fél, ha a helyzet annyira súlyos, hogy az érintetten teljesen eluralkodik a rettegés."  
#27Forrásvíz [Rock Water, Quellwasser]
Csoport:Mások boldogulása miatti túlzott aggódás
Készítés:Napoztatás
A rugalmasság eszenciája - A dogmatikus fegyelemtől ... A körültekintésig
Szigorú és merev nézetek, elfojtott szükségletek, túl kemény önmagához.
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Azoknak, akik túlságosan szigorúak, megtagadják maguktól az élet kellemes dolgainak élvezetét, mivel úgy vélik, nem egyeztethető össze elveikkel. Keményen kormányozzák önmagukat. Bármit megtesznek, amiről úgy gondolják, hogy egészségüket, erejüket, aktivitásukat szolgálja. Remélik, hogy életükkel példát szolgáltathatnak másoknak, akik az ő elképzelésüket követik majd, s ezáltal jobb emberekké válnak."  
#28Szikárka [Scleranthus, Einjähriger Knäuel, Scleranthus annuus L.]
Csoport:Bizonytalanság
Készítés:Napoztatás
Virágzás:Május-augusztus
Az egyensúly virága - A belső ziláltságtól ... A belső egyensúlyig
Határozatlan, szeszélyes, kiegyensúlyozatlan. Véleménye és hangulata percről percre változik.
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Azok számára, akik attól szenvednek, hogy képtelenek két dolog közül választani: először az egyik tűnik jónak számukra, azután a másik. Általában csendes, nyugodt, visszahúzódó emberek, akik egyedül viselik életük terheit, mivel nem szívesen adják ki magukat másoknaki."  
#29Ernyős madártej [Star of Bethlehem, Doldiger Milchstern, Ornithogalum umbellatum]
Csoport:Kétségbeesés
Készítés:Forralás
Virágzás:Április-május
A vigasz virága - A megrázkódtatástól ... Az újraorientálódásig
Testi, lelki vagy szellemi sokkok utóhatásai, függetlenül attól, hogy valamikor régen vagy a közelmúltban történtek, "lelki vigaszt nyújtó és fájdalmat enyhítő".
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Azok számára, akikre nagy nyomás nehezedik, vagy olyan körülmények között élnek ami nagyon boldogtalanná teszi őket. Rossz hírek miatt fellépő sokk, közelálló személy elvesztése, baleset utáni ijedtség és hasonlók esetére.
Ez a szer enyhülést hoz azok számára, akik már jó ideje nem is akarnak vigaszt találni. "  
#30Szelídgesztenye [Sweet Chestnut, Edelkastanie, Castanea sativa]
Csoport:Kétségbeesés
Készítés:Forralás
Virágzás:Június
A megváltás virága - Az éjszakán át ... A fénybe
Mélységes kétségbeesés. Úgy véli, hogy teherbíró képessége végére jutott.
 
Dr. Edward Bach: A 12 gyógyító és más orvosságok
"Azokban a pillanatokban van szükség erre az eszenciára, amikor az ember úgy érzi, hogy szenvedései elviselhetetlenné váltak. Amikor a lélek és a test elérkezik tűrőképessége határához, a beteg úgy érzi nem bírja tovább, fel kell adnia. Ebben az állapotban sokszor úgy tűnik, nem marad más, csak pusztulás és megsemmisülés."